Word ik echt beter van Kleurjeleven?


Ja, Kleurjeleven is een bewezen effectieve methode om somberheid te verminderen of te verhelpen. De cursus werkt op basis van cognitieve gedragstherapie. Kleurjeleven blijkt effectief onder volwassenen (onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht) en 50-plussers (onderzoek Universiteit van Tilburg). De cursus is als bewezen effectief gecertificeerd door het Centrum voor Gezond Leven van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Jeugd Instituut.

Kleurjeleven.nl is door het Loket Gezond Leven
 van het ministerie van RIVM in 2017 opnieuw geplaatst in de hoogste categorie: ‘sterke aanwijzingen voor effectiviteit’.