Welke variant is geschikt voor mij?


De cursus Kleurjeleven is beschikbaar als zelfhulp en in twee begeleide varianten. Wanneer je de zelftest op deze website doet, krijg je advies of Kleurjeleven voor jou geschikt is, en welke variant het beste bij jou past


- Kleurjeleven zelfhulp
De zelfhulpcursus is geschikt als je volledig zelfstandig en anoniem wilt werken aan het verbeteren van je stemming. Hier heb je geen verwijsbrief voor nodig. Je betaalt de cursus dan zelf. De kosten voor de zelfhulp zijn lager dan wanneer je het programma volgt via je verzekeraar. Je krijgt geen begeleiding door een psycholoog. Je hebt een jaar lang toegang tot het programma.

- Kleurjeleven anoniem begeleid
Sommige mensen willen of durven geen hulp te zoeken voor hun psychische klachten. Als je een drempel ervaart om hulp te zoeken bij het verminderen van je depressieve klachten, dan kun je je aanmelden voor anonieme begeleiding op afstand. Vanuit het Zorginstituut Nederland is subsidie verleend waardoor NewHealth Collective de anonieme behandeling gratis kan aanbieden. Je volgt dan de lessen in de Kleurjeleven app en hebt anoniem contact met een psycholoog via een digitale berichtenfunctie.

- Kleurjeleven persoonlijk begeleid
Wanneer je kiest voor persoonlijke begeleiding van een psycholoog valt dit onder de vergoeding voor de 'Generalistische Basis GGZ'. Dit betekent wel dat je een verwijsbrief nodig hebt van de huisarts, en dat de psycholoog de behandeling zal declareren bij jouw zorgverzekeraar. Deze kosten gaan van het eigen risico. Het minimale eigen risico is €385. De uiteindelijke kosten kunnen verschillen per verzekeraar.  De begeleiding wordt verzorgd door Mentaal Beter. De intake- en evaluatiegesprekken zullen in principe plaatsvinden op een van de locaties van Mentaal Beter. Contact opnemen met Mentaal Beter kan op: 088-0104480 en clientensupport@mentaalbeter.nl.